Γεώργιος Τσιριγγάκης

 

Είναι απόφοιτος του τμήματος φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθηνών. Ασκεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή από το 2003, είτε απασχολούμενος σε ιδιωτικά κέντρα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης είτε σαν ιδιώτης.

Η μεταπτυχιακή του εκπαίδευση ξεκίνησε στην κατεύθυνση της Nευροαποκατάστασης (MSc in Neurorehabilitation, Brunel University of London, UK) και συνεχίστηκε στον τομέα της Κλινικής Εμβιομηχανικής Ανάλυσης Κίνησης Βάδισης (MSc in Clinical Gait Analysis, Leuven University, Belgium). Μέσω της τελευταίας μεταπτυχιακής κατεύθυνσης απασχολήθηκε και εκπαιδεύτηκε περαιτέρω σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του Βελγίου και της Γερμανίας στον τομέα της τρισδιάστατης ανάλυσης κίνησης (3D Gait Analysis) και της κινηματικής αποκατάστασης. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα αξιολόγησης και παθολογίας στα κλινικά εργαστηριακά κέντρα εμβιομηχανικής του Λεβέν και της Χαιδελβέργης .

Από το 2009 και μετά αποτελεί πιστοποιημένο μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ανάλυσης Κίνησης για Παιδιά και Ενηλίκους (ESMAC), όπου και παρακολουθεί τακτικά τις διεργασίες του και τα διεθνή συνέδρια του.

Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών αυτών σπουδών ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για την εμβιομηχανική, το manual therapy και την εφαρμογή τους στον τομέα της φυσικοθεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύτηκε στην μέθοδο Maitland Concept (manual therapy), σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή τεχνικών και χειρισμών χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων πόνου, όπως και προβλημάτων κινητικότητας και λειτουργικού προσδόκιμου. Με την χρήση των παραπάνω δύναται η χειραγώγηση προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος (αρθρώσεων, μυών, νευρικού ιστού κλπ). Ο κ. Τσιριγγάκης αποτελεί μέλος της IMTA (International Maitland Teacher Association).

Λόγω της συνεχούς ενασχόλησης του με την αξιολόγηση και εμβιομηχανική ανάλυση των κάτω άκρων, ο κ Τσιριγγάκης αποτελεί μέλος του διεθνούς επιστημονικού οργανισμού Foot Science, κύριο αντικείμενο του οποίου είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων του άκρου πόδα μέσω ορθωτικής παρέμβασης (πέλματα). Από το 2015 είναι πλέον και πιστοποιημένος καθηγητής στον τομέα της λειτουργικής αξιολόγησης κάτω άκρων και ορθωτικής υποστήριξης, μέσω της συμμετοχής του σαν εκπαιδευτικό μέλος σε σεμινάρια εκμάθησης επαγγελματιών υγείας.

Κύριο κλινικό του ενδιαφέρον αποτελεί η εφαρμογή της εμβιομηχανικής ανάλυσης κίνησης σε συνεργασία με manual therapy και τον κινητικό έλεγχο στη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων με απώτερο στόχο την επίτευξη καλύτερου και ουσιαστικότερου προσδόκιμου θεραπείας.

Κλινικά, διευθύνει και εργάζεται στο ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης ‘’ΙΔΙΟΚΙΝΗΣΗ’’ στην Αθήνα.