Αδυνάτισμα

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

 

Η πρώτη συνεδρία στον χώρο μας, αποτελείται από τα εξής στάδια:

Λήψη διαιτολογικού & ιατρικού ιστορικού

Λιπομέτρηση και την αναλυτική επεξήγησή της

Διατροφική συμβουλευτική και καθοδήγηση

Ανάλυση μεταβολικών και διατροφοεξαρτώμενων παραγόντων που επηρεάζουν την απώλεια, την αύξηση ή συντήρηση του βάρους.

Το διαιτολογικό ιστορικό καθώς και η διαδικασία της λιπομέτρησης πραγματοποιούνται από την διαιτολόγο του χώρου μας. Πιο αναλυτικά η διαδικασία περιλαμβάνει την λήψη ιστορικού βάρους, την ανάκληση γευμάτων 24ωρου,τις διατροφικές αρέσκειες και δυσαρέσκειες, την αξιολόγηση επιπέδων δραστηριότητας καθώς και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και τον συνολικό τρόπο ζωής που επηρεάζουν άμεσα το πρόγραμμα διατροφής.

Τα αποτελέσματα της λιπομέτρησης αναλύονται, ενδελεχώς, θέτονται εξατομικευμένοι στόχοι ρεαλιστικοί και σύμφωνοι με τα κοινώς επιθυμητά επίπεδα του πληθυσμού.

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των μεταβολικών και διατροφοεξαρτώμενων παραγόντων υγείας από την κα. Φωτεινού μέσω εξειδικευμένων εξετάσεων. Συμπεριλαμβάνεται διατροφική συμβουλευτική και καθοδήγηση, ενώ παράλληλα δίνονται και παραφαρμακευτικές συστάσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τα προγράμματά μας , περιέχουν γενικές οδηγίες για την ομαλή τήρηση τους , συστάσεις για ενυδάτωση, άσκηση, ενδεικτικά ωράρια γευμάτων και εξειδικευμένες συμβουλές για πιθανά νοσήματα.

Η συχνότητα παρακολούθησης κρίνεται ανά 15-20 ημέρες και σε κάθε επαναληπτική συνεδρία ,πραγματοποιείται λιπομέτρηση εκ νέου , ανανέωση διαιτολογίου και συζήτηση της πορείας του προγράμματος . Επίσης ,δίνονται ιδέες για συνταγές γευμάτων , διατροφικά tips,καθώς και συμβουλές διαχείρισης καταστάσεων.

Βασικό μας μέλημα είναι η σύσταση ενός εφικτού διαιτολογίου, σύμφωνο με τις επιλογές και την καθημερινότητά σας, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός μας στόχος .Η ενημέρωση και καθοδήγηση για θέματα που αφορούν είτε διαχείριση βάρους είτε χειρισμό νοσημάτων που σχετίζονται με την διατροφή αποτελούν θεμελιώδες μέλημα του γραφείου μας και πρωτεύον εργαλείο για μακροχρόνια διατροφική εκπαίδευση ,ακόμα και μετά την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Εξίσου αποτελεσματικές είναι και οι εξ αποστάσεως συνεδρίες μας , οι οποίες δεν υστερούν από τις δια ζώσης παρά μόνο στο κομμάτι της λιπομέτρησης.