Ομάδα στήριξης απώλειας βάρους. Στόχος της ομάδας είναι μέσα από τη βιωματική συμμετοχή, το παιχνίδι και σε ένα κλίμα απόλυτης ασφάλειας να εξερευνήσουν την προσωπική τους σχέση με το φαγητό , να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της συναισθηματικής αξίας του φαγητού , να ενισχυθεί θετικά η εικόνα του σώματος και η αυτοεκτίμηση και φυσικά να βελτιωθεί η διατροφική τους συμπεριφορά έτσι ώστε να επιτύχουν το στόχο τους.