Ασφάλεια Τροφίμων & Πλύσιμο

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζουν την διατροφή με την εμφάνιση νοσημάτων και απασχολούν την παγκόσμια αγορά είναι η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα περιστατικά εμφάνισης ασθενειών λόγω επιμολύνσεων των τροφίμων αυξάνονται ραγδαία και οι λόγοι που εντείνουν το πρόβλημα έγκειται τόσο σε ατομική όσο και κυβερνητική ευθύνη των εκάστοτε […]